Op 15 augustus 1961 sprong de Oostduitse grenswacht Conrad Schumann over het prikkeldraad dat een voorbode vormde van de Berlijnse Muur.
De klok wees tien over half vier in de middag aan.
Klik, zei de camera van de Hamburgse fotograaf Peter Leibing.
Hij had vaak op het zweefmoment geoefend bij de Hamburgse derby, een paardenrace.
Zijn foto van Schumanns sprong vloog in vele vormen de wereld over.
Dankbaar propagandabeeld in een Koude Oorlog.
Unesco zou het tot werelderfgoed verheffen.
Conrad Schumann vluchtte, maar wist nooit te ontsnappen.
Niet aan de DDR, niet aan de Stasi.
Hij voelde zich voortdurend opgejaagd.
Dat leidde tot een tragisch levenseinde.

Hieronder mijn verhaal ‘Gevlucht, maar nooit ontsnapt’ uit magazine G-Geschiedenis van november/december 2019. 
Klik op de pagina’s voor een leesbaar formaat.

 

Conrad Schumann

Conrad Schumann

Conrad Schumann

Hier zie je het actuele nummer van G-Geschiedenis.