De longread ‘De zaak-Van Beuningen’ berust op gesprekken met nabestaanden, inzage in bekende én tot nu toe gesloten dossiers, de literatuur, digitale bronnen en krantenarchieven. Alle citaten zijn ontleend aan deze bronnen. Vanwege de leesbaarheid zijn ze soms licht aangepast, zonder de strekking geweld aan te doen.

Bijzondere dank geldt Charles van Beuningen, Ton de Jong (collega en auteur van Huize Bergen, honderd verhalen), Brigitte de Kok (Nationaal Monument Kamp Vught) en het Steunfonds Freelance Journalisten.

Bronnen

Interviews/overige:
Beuningen, Charles van: Herinneringen aan mijn vader (verhalen voor het nageslacht, privé-stukken aan auteur beschikbaar gesteld)
Beuningen, Charles van, interviews 9 september 2020 en 1 september 2021
Ghiringhelli, Gianni (Blonay), per mail november 2021
Leij, Onno van der, telefonisch interview 7 juli 2021
Moerings, Bert en Karel, Palm Beach Gardens en Jacksonville
(Florida, VS), per mail 9, 11 en 12 juli 2021.
Tukker, Bas, biograaf Dolf van der Linden, per mail 29 oktober 2021.

Archieven,
belangrijkste dossiers, deels beperkt toegankelijk

Brabants Historisch Informatie Centrum
127   Militair Gezag in Noord-Brabant 1944-1946
1138 AJ Vliegenthart als Hoge Autoriteit 1943-1959
5109 Gemeentepolitie Vught 1931-1985
5131 Gemeentebestuur Vught 1931-1985
7828 Gemeentebestuur Grave 1942-1969
Bundesarchiv
Hauptstaatsarchiv Weimar
NS-archief des MfS 11497
Het Utrechts Archief
1339 Familie Van Beuningen
Nationaal Archief
2.03.01   Ministeries voor Algemeene Oorlogsvoering en van
Algemene Zaken
2.09.1601/1602 Nederlands Beheersinstituut
2.09.06   Ministerie van Justitie te Londen 1940-1945
2.09.09   Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
2.09.107 Bureaus Kabinet en Juridische Zaken van de afdeling
politie Ministerie van Justitie 1945-1952
2.13.25   Militair Gezag 1943-1946
Nationaal Monument Kamp Vught
Haags Gemeentearchief/Nederlands Muziekinstituut

3350-01  Frans van Amelsvoort, dirigent
NIOD
086    Beauftragten des Reichskommissars
250g  Konzentrationslager Herzogenbusch
105    Persgilde
Stadtarchiv Northeim

Kranten/tijdschriften,
via Delpher, periode 1930 – 1970:
Algemeen Dagblad
Algemeen Handelsblad
De Echo van het Zuiden
De Nieuwe Courant
De Telegraaf
De Volkskrant
De Vrije Pers
De Waarheid
De Tijd
Eindhovensch Dagblad
Het Huisgezin
Nederlandsch Dagblad
Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-Hertogenbossche Courant
Vrije Geluiden

Boeken/artikelen:
Bakker, Joop
: Gemeentebestuur in oorlogstijd: De stedelijke
overheid van Breda onder Duitse bezetting (2011)
Belinfante, A.D: In plaats van Bijltjesdag (1978)
Beuningen, Guy van (pseudoniem van Willem van Beuningen): Herinneringen aan Brabant (1970)
Beuningen-Fentener van Vlissingen, Ch. E van: Grepen uit een vol en lang leven (1966)
Beuningen, Charlotte van: Een nieuwe wereld voor onze kleinkinderen (1969)
Bossenbroek, Martin: De Meelstreep (2001)
Dijk, Boyd van: Leven naast het kamp (2013)
Dinther-Beerens, Willia van en Theuws, Koos: Twee Vughtse Verzetsmensen; Schatten van Vught (2018)
Eijnde, Jeroen van den; Uijland, Marc; Tijenk, Christel: Eindpunt of tussenstation, Gids Nationaal Monument Kamp Vught (2002)
Eijnde, Jeroen van den: Niet verbeterd maar verbitterd (1994)
Eijnde, Jeroen van den: Vught in de Tweede Wereldoorlog (1994)
Eefting, Henk: De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952 (2007)
Engelen, Dick: De BVD in de twintigste eeuw (2002)
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945, delen 5a, 5b, 5c (1950)
Govers, Frans: Corridor naar het verleden (1983)
Grevers, Helen: Van landverraders tot goede vaderlanders (2013)
Groen, Koos: Er heerst orde en rust (1979)
Groen, Koos: Landverraad, de berechting van collaborateurs in Nederland (1984)
Heijden, Nel van der: Willem van Beuningen en Charlotte van Beuningen-Fentener van Vlissingen in Vught (2001)
Holla, Henri en Raaijmakers, Fons: De landverrader vrij (1945)
Jong, Lou de: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, diverse delen (1969-1984)
Jong, Ton de: Huize Bergen, honderd verhalen (2016)
Kruls, H.J: Generaal in Nederland (1975)
Meihuizen, Joggli: Noodzakelijk Kwaad (2003)
Meyers, Jan: Mussert, een politiek leven (2005)
Musiker, Naomi and Reuben: Conductors and Composers of Popular Orchestral Music (1998)
Noordegraaf, Herman: M.C. van Wijhe, een rode dominee in Vught; Vught vanouds (1995)
Piersma, Hinke: Op eigen gezag (2019)
Romijn, Peter: Snel, streng en rechtvaardig (1989)
Schrover, Wieke en Smeets, Henk: De laatste oorlogsmaanden, Vught september/oktober 1944 (2019)
Schoonoord, D.C.L: Het ‘Circus Kruls’, Militair Gezag in Nederland 1944-1946 (2011)
Termeer, Henk: Het geweten der natie (1994)
Tukker, Bas: Dolf van der Linden, de vader van het Metropole Orkest (2015)
Vaart Smit, H.W van der: Kamptoestanden (1949)
Wijhe, ds. Marie Cornelis van: Het kamp te Vught (1945)
Zee, Henri van er: In ballingschap, de Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945 (2005)

 

© 2022
Twan van den Brand