Na de euforie overheersen woede en verdriet. Natúúrlijk overheersen woede en verdriet. Nederland is door de Tweede Wereldoorlog geestelijk en fysiek ontwricht. De Duitsers hebben onbeschrijflijk leed veroorzaakt en voor 25 miljard gulden schade aangericht. Veel is onzeker, maar vast staat dat ze moeten boeten.
Herstelbetalingen zitten er niet in. Adolf Hitler heeft zijn land berooid achtergelaten. Dus gaat de interesse al snel uit naar de onmetelijke Duitse akkers, duizenden vierkante kilometers die Nederland lucht en voedsel kunnen geven. De discussie over annexatie als compensatie zal na jaren steggelen echter bitter weinig opleveren.

Blauwe plekken
De wraakgevoelens richten zich ook op NSB’ers en andere collaborateurs. Zij worden direct na de oorlog, met of zonder blauwe plekken, geïnterneerd. En dan zijn er nog de Duitsers die in Nederland wonen, sommigen al lang. Het gaat in 1945 om zo’n 25.000 mensen. Zíj moeten allemaal het land uit, schrijft minister van Justitie Hans Kolfschoten (KVP) in augustus van dat jaar. Hun aanwezigheid zorgt voor onrust in de samenleving.
Veel belangrijker nog: er is een schrijnend tekort aan woningen, Nederlanders verdienen voorrang. En als de Duitsers zijn uitgezet, kunnen hun bezittingen worden verkocht. Dat zorgt samen met verbeurdverklaring van de vijandelijke vermogens tenminste nog voor enige financiële compensatie.
Het duurt een jaar voordat een grootschalige actie begint, operatie Black Tulip.


Zo begint mijn verhaal Hoe Black Tulip verwelkte in G-Geschiedenis (april 2022).
Wil je verder lezen? Klik voor het hele verhaal op de pagina’s hieronder, dan krijg je een leesbaar formaat.

 

  Black Tulip

Black Tulip

 

Meer over historisch magazine G-Geschiedenis vind je hier.